Sprzedaż działki – jakie opłaty i podatek?

Chcąc sprzedać działkę, należy pamiętać o kilku istotnych sprawach. Jedną z nich jest kwestia koniecznych do zapłacenia należności oraz podatku dochodowego. Jakie opłaty za sprzedaż działki obowiązują zbywcę? Czy jest możliwość uniknięcia płacenia podatku? Ile wynosi podatek od sprzedaży działki? W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu tematowi!

Sprzedaż działki – kto płaci podatek?

W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że podatek od sprzedaży działki czy innej nieruchomości dotyczy każdej, która została nabyta za gotówkę bądź finansowana jest kredytem. Należy go zapłacić, gdy sprzedaż nieruchomości następuje przed upływem pięciu lat podatkowych od momentu jej nabycia. Ważne jest tu stwierdzenie dotyczące “lat podatkowych”, z uwagi na to, że czas karencji nie jest liczony w latach kalendarzowych. Okres ten rozpoczyna się od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik nabył wspomnianą nieruchomość. Jeśli sprzedasz nabytą działkę po zachowaniu jej pięcioletniej karencji, obowiązek podatkowy zostaje zniesiony.

W przypadku działki odziedziczonej również obowiązuje podatek dochodowy od sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że podatek po przyjęciu darowizny lub spadku jest zupełnie innym rodzajem płatności niż ten od sprzedaży. Co ważne, opłacenie jednego z nich nie zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty drugiego. Kiedy zatem obowiązuje podatek od sprzedaży działki otrzymanej w spadku?  Spadkobierca może być zwolniony z podatku wcześniej niż przed okresem 5 lat, z uwagi na to, że okres karencji w przypadku spadku liczony jest od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. W związku z tym spadkobierca będzie mógł sprzedać nieruchomość, którą otrzymał w spadku bez konieczności płacenia podatku dochodowego.

Warto również wiedzieć, że w przypadku rozwodu bądź śmierci małżonka pięcioletni okres karencji liczony jest od daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego – w przypadku gdy małżonkowie nie mieli podpisanej intercyzy.

Sprzedaż działki – jaki podatek trzeba zapłacić? Jak zostać z niego zwolnionym?

Jak już wiesz, po sprzedaży nieruchomości przed upływem pięcioletniego okresu karencji, jesteś zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego. Musisz jednak wiedzieć, że możliwe jest uzyskanie zwolnienia z obowiązku jego zapłaty. Ma to zastosowanie w przypadku, kiedy wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży działki lub innej nieruchomości przeznaczysz na realizację własnych celów mieszkaniowych w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży. Tak więc, aby uniknąć zapłaty podatku od sprzedaży, cała kwota z niej uzyskana musi zostać przeznaczona np. na zakup mieszkania. Pamiętaj, że wszystkie podawane przez Ciebie informacje muszą zostać udokumentowane i potwierdzone fakturami bądź umowami. Jeśli jednak nie przeznaczysz całej kwoty ze sprzedaży na cele mieszkaniowe, będziesz musiał zapłacić od niej podatek dochodowy odsetkami. Co ciekawe własnym celem mieszkaniowym może być także spłata kredytu hipotecznego, zakup materiałów budowlanych na wybudowanie domu czy też przeznaczenie pieniędzy na remont posiadanego już mieszkania.

W przypadku gdybyś chciał skorzystać z ulgi podatkowej, musisz poinformować o tym Urząd Skarbowy, składając roczne zeznanie podatkowe na druku PIT 39, w którym powinieneś wykazać, że masz zamiar przeznaczyć kwotę uzyskaną z nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Sprzedaż działki – jakie opłaty trzeba uiścić?

Kwota podatku od sprzedaży działki określona została w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych  i wynosi 19% dochodu. Pamiętaj, że stawka podatku nie jest liczona od całej kwoty transakcji. Jeśli natomiast sprzedałeś swoją nieruchomość za taką samą cenę, za jaką  ją na byłeś, a co za tym idzie, nie osiągnąłeś żadnego dochodu ze sprzedaży – jesteś zwolniony z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego. Co za tym idzie, podatnik, który sprzedał swoją nieruchomość za cenę niższą niż ta, za którą ją nabył, również zwolniony jest z obowiązku zapłaty podatku dochodowego, ponieważ nie osiągnął przychodu.