Notariusz przy zakupie domu – co trzeba wiedzieć?

Kupno domu jest niezwykle ważnym procesem, podczas którego musimy wziąć pod uwagę bardzo wiele różnych czynników. Wśród jednych z najważniejszych kwestii jest zajęcie się wszelkimi niezbędnymi formalnościami. W związku z tym bardzo ważną rolę odgrywa notariusz, który jest niezbędny przy zakupie domu. Z poniższego wpisu dowiesz się między innymi, ile kosztuje notariusz przy zakupie domu, jakie dokumenty będą Ci potrzebne, a także kto ponosi koszty związane z wynajęciem notariusza.

Notariusz przy kupnie domu – czy jest potrzebny?

Polskie prawo wymaga od nas, żebyśmy w celu przeniesienia aktu własności za pomocą notariusza. W związku z tym, jeżeli planujesz kupić dom lub mieszkanie, konieczne będzie skorzystanie z usług notariusza. Najważniejszym aspektem, za który odpowiedzialny jest notariusz, jest sporządzenie aktu notarialnego.

Akt notarialny jest dokumentem, który zawiera oświadczenie woli zainteresowanych stron. Dokument zostaje sporządzony przez notariusza, a po jego odczytaniu zainteresowanym stronom, podpisany. Wśród zadań znajduje się również weryfikacja dokumentów przygotowanych przez obie strony, a także tożsamości zainteresowanych. Oprócz tego notariusz określa, jakie prawo własności do nieruchomości znajdzie się w akcie notarialnym. W trakcie współpracy z notariuszem obie strony biorące udział w zawieraniu umowy są informowane o wszystkich istotnych kwestiach. Oprócz tego notariusz ma obowiązek wyjaśniać wszelakie niejasności i wątpliwości.

Kupno domu – jakie dokumenty do notariusza będą potrzebne?

W związku z tym, że kupno domu jest sprawą wymagającą wielu formalności, konieczne będzie przygotowanie potrzebnych do sporządzenia umowy dokumentów. Najważniejszym dokumentem, jaki będzie potrzebny do rozpoczęcia działania, jest podstawa nabycia nieruchomości.

Podstawa nabycia to dokument potwierdzający sposób wcześniejszego uzyskania nieruchomości, którą zamierza sprzedać. Do przykładów takich dokumentów należą, na przykład akt notarialny sporządzony przy wcześniejszym zakupie nieruchomości, akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie spadkowe. Warto również, żeby został przyniesiony dokument potwierdzający brak osób zameldowanych w nieruchomości. Jako osoba kupująca można również poprosić o przygotowanie zaświadczenia, które potwierdza brak zaległych i bieżących opłat za korzystanie z nieruchomości.

Kupno domu – ile kosztuje notariusz?

Na początek warto będzie odpowiedzieć na pytanie, kto płaci za notariusza przy zakupie domu. Wszystkie koszty notarialne ponosi strona dokonująca zakupu. Największym i głównym wydatkiem, który opłaca osoba kupująca nieruchomość, jest standardowa opłata, którą powszechnie nazywa się taksą notarialną. Taksa notarialna to po prostu stawka za pracę notariusza przy sporządzeniu umowy. Wysokość kwoty płaconej notariuszowi jest zależna od wartości całej transakcji.

Jeżeli wysokość kosztów kupna nieruchomości przekracza kwotę 60 000 złotych, a nie przekracza 1 000 000 złotych, to stawka notariusza wyniesie 1010 złotych + 0,4% z nadwyżki z ponad 60 000 złotych. Z kolei w przedziale 1 000 000 – 2 000 000 złotych koszt notariusza wzrośnie do 6 770 zł + 0,25% z nadwyżki. Jednak oprócz opłat związanych z taksą notarialną występują jeszcze dodatkowe koszty za takie kwestie, jak na przykład podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% od ceny transakcji.

Dodatkowo konieczne będzie opłacenie założeniu księgi wieczystej i umieszczenie w niej odpowiedniego wpisu, co wiąże się ze stałym kosztem 260 złotych. Ważne jest również odpowiedzenie na to, ile kosztuje notariusz przy zakupie domu na kredyt. Koszty notariusza w takim przypadku są właściwie takie same, jednak w tej sytuacji trzeba liczyć się również z opłatą za wpisanie hipoteki do księgi wieczystej, która wynosi 200 złotych.

Kupno domu – co po notariuszu?

Proces kupna domu nie jest prosty i wymaga dużego zaangażowania, mimo że usługi notariusza wiążą się z całkiem sporymi kosztami dodatkowymi, dzięki skorzystaniu z jego pomocy zyskujesz pewność, że wszystkie czynności prawne zostały przeprowadzone prawidłowo. Dzięki temu nie musisz obawiać się, że jakieś kwestie prawne są nierozwiązane.

Przeczytaj podobne wpisy: