Kto ma prawo pierwokupu nieruchomości?

Sprzedaż nieruchomości często okazuje się bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać, szczególnie gdy mamy do czynienia z prawem pierwokupu. Stanowi ono ograniczenie dla właściciela nieruchomości, uniemożliwiające sprzedaż budynku według własnej woli. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kto ma prawo pierwokupu nieruchomości, zapoznaj się z naszym artykułem.

Prawo pierwokupu nieruchomości – co to jest?


Prawo pierwokupu ustala, komu przysługuje pierwszeństwo kupna nieruchomości, jeśli obecny właściciel postanowi ją sprzedać. Prawo pierwokupu wynika z aktualnych przepisów prawa bądź danej czynności prawnej, np. podpisania właściwej umowy. Oczywiście osoba, której przysługuje pierwokup, nie ma obowiązku nabycia danej nieruchomości. Obiekt może zostać sprzedany osobie trzeciej, jeśli uprawniony do pierwokupu nie zdecyduje się na zakup nieruchomości.

Kto ma prawo pierwokupu?


Z prawa pierwokupu głównie korzystają gminy, dzierżawcy nieruchomości rolnych oraz KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jednak może z niego skorzystać tak naprawdę każdy. Wystarczy zamieścić odpowiedni zapis w Księdze Wieczystej nieruchomości.

Prawo pierwokupu na rzecz gminy


Gmina ma prawo do pierwokupu przede wszystkim w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Jednak jest pewien wyjątek. Gminie nie należy się pierwokup od obiektu objętego ochroną zabytków, jeśli obecny właściciel postanowi go sprzedać bliskiemu członkowi rodziny.


Prawo pierwokupu na rzecz KOWR


Prawo pierwokupu przysługuje również Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, lecz dotyczy ono wyłącznie nieruchomości rolnych. KOWR może skorzystać z tego prawa tylko, jeśli nieruchomość nie posiada dzierżawcy lub nie zdecydował się on na jej zakup.


Prawo pierwokupu na rzecz współwłaściciela nieruchomości rolnej


Jeśli nieruchomość rolna posiada dwóch właścicieli i jeden postanowi sprzedać swoją część, drugi z nich ma prawo pierwokupu. Jednak warunek jest taki, iż obaj właściciele muszą prowadzić gospodarstwo na jednym, wspólnym gruncie.


Prawo pierwokupu na rzecz dzierżawcy nieruchomości rolnej


Prawo pierwokupu należy się również osobom dzierżawiącym nieruchomości rolne. Dzierżawca ma prawo skorzystać z niego, gdy miesiąc od otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy kupna-sprzedaży, zdecyduje się nabycie nieruchomości. Jednak dzierżawca musi spełnić pewne warunki. Przede wszystkim umowa dzierżawy musi mieć formę papierową, ponadto musi posiadać urzędowe poświadczenie daty okazania dokumentu. Istotne jest również to, aby umowa była istniała minimum od 3 lat od chwili urzędowego poświadczenia daty.


Sprzedaż nieruchomości bez uwzględnienia prawa pierwokupu


Gdy już wiesz, komu przysługuje prawo pierwokupu, zapewne zastanawiasz się, jakie są konsekwencje sprzedaży mienia bez uwzględnienia pierwokupu. Otóż skutki zignorowania tego prawda mogą być różne. Wszystko zależy od tego, komu przysługiwało pierwokup. Jeśli przysługiwało dzierżawcy, współwłaścicielowi, Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, to dokonana sprzedaż jest nieważna. Jeśli jednak pierwokup był tylko zastrzeżony w umowie, a sprzedawca się do niego nie odniósł, uprawniony może żądać odszkodowania.