Ile trwa i kosztuje przekształcenie działki rolnej w budowlaną?

Z całą pewnością budowa domu nie jest procesem tanim. Sporą część kosztów stanowi jednak cena ziemi pod budowę. Bardzo często kwoty związane z nabyciem gruntu przerażają nabywców, w efekcie czego rezygnują oni na pewien czas z budowy wymarzonego domu. Rozwiązaniem na wspomniane wysokie koszty może okazać się zakup gruntu rolnego, a następnie przekształcenie działki rolnej na budowlaną. Warto jednak wiedzieć, jak wygląda, ile trwa, a także ile kosztuje wspomniany proces.

Niezwykle istotnym aspektem jest kwestia przepisów regulujących możliwość postawienia budynku mieszkalnego na działce rolnej. Jak się okazuje, żeby wspomniana budowa mogła dojść do skutku, konieczne jest przekształcenie gruntu rolnego na budowlany. Warunki, które musi spełniać zarówno działka budowlana, jak i rolna określone są Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Warto również zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy, na terenie której ma odbyć się budowa domu.

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Jak się okazuje, grunty rolne są często brane pod uwagę przez nabywców indywidualnych, deweloperów czy też przedsiębiorców. Nic w tym dziwnego, zaletą wspomnianych działek rolnych jest ich znacząco niższa cena w stosunku do działki budowlanej. Często również zdarza się, że grunt rolny znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji.

Wspomniana procedura przekształcenia działki rolnej na budowlaną jest niezwykle popularna w przypadku rolników zajmujących się uprawą. Jeżeli jednak osoba chcąca wybudować dom na działce rolnej nie jest rolnikiem, cały proces będzie nieco bardziej skomplikowany. W tym przypadku konieczne jest bowiem odrolnienie gruntu i przekształcenie wspomnianej działki rolnej na działkę budowlaną.

Jak wygląda przekształcenie działki rolnej na budowlaną?

Pierwszym etapem powinno być sprawdzenie oznaczenia działek w planie zagospodarowania. Dokonać można tego w Urzędzie Miasta bądź Gminy. Tam też możliwe jest otrzymanie odpowiedniego wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dodatkowo coraz więcej gmin udostępnia plan na swoich stronach internetowych.

W przypadku, w którym interesujący nas grunt rolny jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, należy przekształcić go na budowlany. Proces ten możliwy jest dzięki złożeniu wniosku do organu wykonawczego danej gminy. Wniosek musi zawierać wszelkie dane techniczne działki, w tym także oznaczenie klasy. W dokumencie należy także odpowiednio uzasadnić swoją prośbę. Na tym etapie warto wskazać wymienione we wspomnianej wcześniej ustawie powody, takie jak brak występowania innych nieużytków na terenie objętym MPZP bądź też niska przydatność gruntu jako rolnego z uwagi na kryteria wartości produkcyjnej. Należy pamiętać, że w zależności od konkretnej gminy mogą być także wymagane dokumenty takie jak, wypis bądź wyrys z ewidencji i rejestrów gruntów czy też mapa geodezyjna.

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną – ile trwa?

Czas oczekiwania na przekształcenie działki rolnej w budowlaną może wynosić nawet kilka lat z uwagi na to, że do złożonego wniosku nie mają zastosowania terminy przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Tak długi czas wprowadzenia wspomnianej zmiany wynika z konieczności uchwalenia każdorazowo dla oddzielnej działki nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przez odpowiedni organ.

Ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną?

Zaczynając od początku: opłaty, które mogą nas czekać na drodze do uzyskania zezwolenia, to m.in. opłata skarbowa za uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP wynosząca od 30 do 250 zł w zależności od liczby stron, opłata za ustanowienie pełnomocnika wynosząca 17 zł, bądź też opłata za decyzję o warunkach zabudowy wynosząca 598 zł. Na tym jednak nie kończą się wspomniane koszty.

Konieczne będzie także opłacenie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z uwagi na fakt, że jest to traktowane jako strata w przestrzeni rolniczej. Kwota należna za przekształcenie działki rolnej na budowlaną uzależniona jest od klasy gruntu, a także od jego powierzchni. Opłata ta aktualnie wynosi od 87 435 zł do nawet 437 175 zł za 1 ha. Wspomnianą należność należy uiścić w ciągu 60 dni od faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Ponadto, przez kolejne 10 lat konieczne jest opłacanie opłaty rocznej wynoszącej 10% należności.