Czy deweloper może zerwać umowę?

Zakup własnego mieszkania to bardzo poważna decyzja. Zdarza się jednak, że jesteśmy zmuszeni do odstąpienia od umowy w wyniku pewnych niespodziewanych sytuacji losowych. Bywają również sytuacje, że to deweloper wypowiada umowę. Jednak, czy na pewno ma on do tego prawo? Czy deweloper może rozwiązać umowę deweloperską? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dalszej części artykułu.

Czy deweloper może zerwać umowę?

W ostatnich latach coraz częściej dochodzi do sytuacji, że umowa deweloperska nie jest zrywana przez klienta, lecz przez samego dewelopera. Wynika to ze sporego wzrostu cen w branży budowlanej. Drożeją zarówno materiały, jak i robocizna, a to bezpośrednio przekłada się na wzrost cen domów, mieszkań i apartamentów. Deweloperzy zrywają umowy, aby ponownie wystawić budynek na sprzedaż, tylko po wyższej cenie. Czy jest to legalne? Czy deweloper może wypowiedzieć umowę? Odpowiedź jest twierdząca. Umowa deweloperska może zostać zerwana zarówno przez klienta, jak i dewelopera. Jednak, aby nie poniósł on konsekwencji, musi mieć odpowiednie powody, aby wypowiedzieć umowę.

Według art. 29 deweloper może zerwać umowę, jeśli nabywca nie pokryje świadczenia pieniężnego we wskazanym terminie lub w odpowiedniej wysokości. Jednak przed zerwaniem umowy deweloper ma obowiązek wezwać klienta pisemnie do pokrycia opłaty. Jeśli nabywca nie przekaże środków pieniężnych do 30 dni od doręczenia wezwania, deweloper może legalnie odstąpić od umowy, chyba że klient nie może opłacić zadłużenia ze względu na działanie sił wyższych.

Deweloper może zerwać umowę również, jeśli klient nie stawi się na odbiór lokalu lub nie podpisze aktu notarialnego, mimo dwukrotnego, pisemnego wezwania. Nabywca jest jednak usprawiedliwiony, jeśli nie stawił się na odbiorze lub u notariusza w wyniku niespodziewanych zdarzeń np. uległ poważnemu wypadku i nie jest w stanie dotrzeć we wskazane miejsce.

Zerwanie umowy przez dewelopera – konsekwencje

Już wiesz, kiedy deweloper może odstąpić od umowy deweloperskiej. A jeśli zerwie on umowę bez podania przyczyny? Wtedy musi liczyć się z konsekwencjami. Jeśli deweloper wypowiedział umowę i zależy Ci na tym, aby odpowiedział prawnie, zacznij od dokładnego przejrzenia dokumentów. Warunki określone w umowie mają pierwszeństwo przed ustawowymi regulacjami, chyba że są z nimi sprzeczne bądź pozostają niezgodne z  zasadami życia społecznego. W umowie powinna znaleźć się informacja o tym, jaka kara będzie przysługiwała stronie, która ją zrywa. Zwykle, jeśli deweloper odstępuje od umowy, ma obowiązek zwrócić klientowi opłatę rezerwacyjną i przekazać na jego rzecz kwotę, która zrekompensuje mu fakt, iż nie doszło do transakcji.

Nabywca ma również prawo wystąpić przeciwko deweloperowi do sądu i ubiegać się o odszkodowanie. Należy jednak pamiętać, że zwykle tego typu sprawy są skomplikowane i czasochłonne, przez co większość osób nie decyduje się na rozstrzyganie sporu w sądzie.

Umowa deweloperska – co powinna zawierać, aby chroniła przed nieuczciwymi deweloperami?

Już wiesz, czy deweloper może zerwać umowę i kiedy przysługuje mu do tego prawo. Jeśli chcesz zabezpieczyć się w razie, gdyby deweloper chciał odstąpić od umowy w sposób nielegalny, zadbaj o to, aby znalazły się w niej odpowiednie elementy. Najlepiej skonsultuj umowę z dobrym prawnikiem, który sprawdzi, czy zabezpiecza ona interesy osoby chcącej nabyć nieruchomość. Poleca się konsultację z prawnikiem już na etapie podpisywania umowy rezerwacyjnej.

W umowie deweloperskiej powinna znaleźć się dokładna informacja o tym, jakie konsekwencje poniesie strona, która chce wypowiedzieć umowę w sposób niezgodny z prawem. Warto wskazać w niej, iż deweloper w momencie zerwania umowy zobowiązany jest nie tylko do zwrotu opłaty rezerwacyjnej, ale również wpłaty określonego zadośćuczynienia na rzecz klienta. Dzięki takiej informacji, Twoje interesy będą zabezpieczone, a Ty będziesz miał pewność, że w razie jakichkolwiek niedogodności ze strony dewelopera, nie będziesz stratny finansowo.